Sort Sol

– Tøndermarsk –

Sagnet siger, at i gamle dage troede man, at stærene overvintrede på bunden af søerne. Om efteråret forsvandt de straks når frosten kom og lige så pludseligt dukkede de op om foråret og da trækket ofte finder sted om natten, var det nærliggende at tro, at de blot kom op fra bundens dynd.’Sort sol’ er vestsønderjydernes betegnelse for et af denne verdens store naturundere. ‘Sort sol’ lader sig vanskeligt beskrive i ord. Det kan heller ikke fuldt ud beskrives i billeder, det skal ses, høres og lugtes – kort sagt, opleves mindst en gang i livet, for det er en oplevelse, man aldrig glemmer. En luftballet som opføres i marsken hvert forår og efterår, når en million stære samles i luften lige over de steder, hvor de vil gå til ro for natten, og så sker det, at de opfører dramaet ‘Sort sol’. Det hele starter hver gang med store forventninger. En time før solnedgang skal man være på pletten og som altid spørger man, om de også kommer idag og står vi nu også på det rigtige sted – det ved man aldrig, for stærene flytter ofte. De sidder ude spredt rundt omkring i marsklandskabet. Så pludselig, som ved et trylleslag, kommer de alligevel. Den første lille flok flyver hen over det sted de brugte som soveplads i går, og så den næste – og pludselig ‘vælter’ der stære ud af himlen og de kommer fra alle verdenshjørner. Det er helt utroligt, at der er så mange stære, og at de alle kommer lige netop her til sovepladsen i marskens rørskove. Fænomenet kan opleves om foråret og efteråret.

Hvad er Sort Sol? Sort Sol ses om foråret og efteråret, når stærene samles i Tøndermarsken i enorme flokke til træk. Stærene kommer fra alle landene omkring Østersøen og Norge. Lige før stærene går ned på jorden for natten, tegner de store flokke fascinerende mønstre på himlen – det kalder man Sort Sol. Hvorfor i Tøndermarsken? Overnatningsballetten ses flere steder i landet, men de største flokke finder man i Tøndermarsken. Stæren kommer til marsken for at æde stankelbens- og gåsebillelarver, som findes i de største mængder i fugtige græsmarker. Om dagen søger de især føde i de ydre koge af Tøndermarsken og om natten opsøger de tagrør, hvor de overnatter. Hvor henne i Tøndermarsken? Overnatningsområderne flyttes hele tiden for at snyde rovfuglene og fordi tagrør efter nogle dages benyttelse brækker, hvorved stæren kommer til at side med fødderne i vand. Det koster for meget energi. Man kan derfor aldrig være helt sikker på hvor stærene går ned til overnatning. Hvor mange i hele landet? Antallet af stære er gået tilbage i de sidste mange år, særlig stærk har tilbagegang været på Sjælland og i det nordlige Jylland. Siden 1976 en reduktionen på omkring 50%. Bestanden de sidste to år har været i fremgang, med flere til overnatning i Tøndermarsken. Hvor mange fugle er der i en sort sol-flok? Sort Sol i Tøndermarsken kan enkelte gange rumme op til 1 mill. fugle. Når overnatningsflokken bliver over 500.000 fugle splittes flokken dog op, da der bliver for megen indre uro. Hvorfor flyver stærene i store flokke? Det ved man faktisk ikke præcist. Men en årsag kunne være, at stæren er snæver- og nærsynet og derfor har svært ved at opdage fjender. Stærens øjne sidder som hos os mennesker: Den ser godt frem, men ikke til siden eller bagud. Placeringen er ideel, når den skal fange stankelben, men en bagdel når den skal holde vagt. I de store flokke er stærene formentlig bedre i stand til at afvise angreb fra rovfugle. Kan stærene ikke forsvare sig mod rovfuglene? Normalt lykkes det rovfuglene at få fat i mange stære i de minutter hvor Sort Sol foregår. Men det sker, omend uhyre sjældent, at stære får succes med at skide en rovfugl ned. Lykkes det ved et tilfælde at gylpe og skide på rovfuglens fjerdragt, klæber fjerene sammen så rovfuglen mister flyveevnen. Stærene reagerer promte med et sandt bombardement af gylp og skid. To gange på 20 år er det registreret at en ung duehøg er druknet fordi den har mistet flyveevnen over vand. Når stærene har sat sig og alt er mørkt og roligt, sker det at der kommer en stor hornugle, som uden nogen form for frygt går til angreb på de sovende stære. Der opstår altid total panik og overnatningsstedet opgives øjeblikkeligt.

Sort Sol luftballet – en personlig beskrivelse Det hele begynder hver gang med store forventninger. En time før solnedgang skal man være på pletten, og altid spørger man. ” Kommer de nu også i dag og står vi mon på det rigtige sted?” Det ved man aldrig, for stærene flytter ofte. De sidder derude spredt rundt omkring i Marsklandskabet. Men der sker intet, absolut intet, kun ser det ud til at flokkene bliver større og større, men de kommer nok ikke i dag! Så pludselig, som ved et trylleslag, kommer de alligevel, den første lille flok flyver hen over det sted de brugte som soveplads i går, så den næste, og den næste, og pludselig “vælter” der stære ud af himlen, de kommer fra alle verdenshjørner – det er helt utroligt, at der er så mange stære, og at de alle kommer lige netop her til sovepladsen i Marskens rørskove. Men det gør de, vores egne ynglefugle, Østersøens og Norges stære, fordi her i marsken er der masser af føde i de våde græsmarker. Enorme flokke bølger hen over himmelrummet. Flokke på op til 45.000 fugle flyver som om de er en stor amøbe, ejendommeligt at de kan koordinere deres flyvning så perfekt. I løbet af kun 20 minutter opføres Sort Sol, og helt utrolige formationer tegnes på himlen, når stære og falke kæmper! For det er først rigtig flot, når falke og høge angriber, og det gør de næsten hver dag, fordi disse rovfugle gerne vil have stær til aftensmad. Lige så pludselig som det hele startede er det ovre igen. Stærene har sat sig til ro i tagrørene, nu venter de på at det igen bliver lyst, så de kan komme ud i de våde enge efter deres livret – stankelsbenslarver. Oplev selv sort sort Sort Sol har man bedst chance for at opleve de steder, der er markeret på kortet.

Tøndermarskens Naturcenter arrangerer en række guidede ture til sort sol:

Ture og arrangementer Når man færdes ude for at opleve Sort Sol, skal man huske:

Fotografer ikke med blitz, da blitzen skræmmer stærene. I øvrigt virker blitzen ikke p.g.a. afstanden. Kan blitzen ikke slås fra, undlad da at fotografere. Stå aldrig på alle sider af tagrørsområdet, så tør stærene nemlig ikke gå ned. Gå aldrig ud i tagrørene. Vis hensyn til ejere og andre brugere af naturen/arealerne. Jag aldrig stærene op når de har sat sig. Medtag ikke hund og vis hensyn ved ikke at larme og lyse i området Stå aldrig på toppen af diget, det skræmmer stærene væk, fordi man derved er meget synlig. Giv også andre mulighed for at opleve Sort Sol, Skab ro omkring nattesædet.