Priser

Fra 1.Januar 2024 bliver vi moms registeret hvilket får indflydelse på vores priser fremadrettet

Nedenstående Priser er Gældende 
2023 / 2024
nedenstående priser er pr. Person pr. Overnatning Inkl. moms

 

kr. 165 pr.overnatning
  • Fredag til Søndag
kr. 125 pr. overnatning
  • Søndag til Fredag
kr. 200 pr. hund
  • Medbring din hund
  • Ankomst efter kl. 15.00 – Afrejse senest kl. 11.00
  • Weekendophold: Minimum 2 overnatninger
  • Lejeren har ansvaret for at lejrskolen afleveres i rengjort stand på afrejsedagen – Slutrengøring kan tilkøbes
  • Eventulle skader, der er opstår under lejemålet erstattes af lejeren

Lejebetingelser for Vadehavs-lejrskolen

– 2023 / 2024 –

1. Lejeaftalen 

Såfremt lejer flytter ind tidligere end kl. 15.00, har lejer ikke krav på godtgørelse i tilfælde
af f.eks. mangelfuld rengøring.

Husdyr må medbringes, max 2 hunde

2. Betalingsbetingelser

Lejebeløbet skal betales 4 uger før ankomst til lejrskolen.
Ved betaling af lejebeløbet er antal personer bindende som er på lejekontrakten. 
  

Der tilbagebetales ikke for Evt. afbud af tilmeldte personer efter betaling af ophold

3. Afregning af el-forbrug

El afregnes ved afrejse med 3,50 DKK pr. talt Kilowatt på el-måler
Vand afregnes med 60 kr. pr. m3 talt på vandmåler 1 og vandmåler 2
Al forbrug afregnes ved afrejse.

4. Afbestilling

A. 60 dage til lejemålets begyndelse: Betales 2000 kr.
B. Mindre end 60 dage til lejemålets begyndelse: Betales 2500 kr.
C. Mindre end 30 dage til lejemålets begyndelse: Betales 100% af totallejen

5. Lejrskolen

Må kun bebos af 40 personer som angivet i beskrivelsen.
Opstilling af telte og campingvogne er ikke tilladt.

Der må ikke spilles højt musik på lejrskolens område af hensyn til andre gæster. 

Der skal være ro på lejrskolens udenoms arealer kl. 23:00

Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre og for skader forvoldt i lejeperioden.
Sådanne skader skal anmeldes / erstattes inden  afrejse.

6. Rengøring

Rengøring ved afrejse påhviler lejer. Lejrskolen og inventar skal afleveres i samme stand som ved ankomst 
Evt. mangelfuld rengøring ved afrejse, bliver fortaget for lejers regning 

Der kan bestilles slutrengøring  til en pris af DKK 1900.-. Hvis slutrengøring ønskes, bedes det bestilt. 
ved ankomst Lejrskolen. Slut rengøringen betales ved ankomst til Lejrskolen

I tilfælde af force majeure som bl.a. krig og epidemiske sygdomme har udlejer ret til at ophæve lejeaftalen. 

I så fald skal udlejer returnere modtagne betalinger vedr. det annullerede lejemål.
Lejer har ikke krav på yderligere kompensation.

Udlejer kan ikke give garanti mod forekomsten af insekt (myrer og ørentviste ol)

Der tages forhold for trykfejl.3