Priser

– 2020 / 2021 –

A small river named Duden flows by their place and supplies

kr. 125 pr.overnatning
  • Fredag til Søndag

A small river named Duden flows by their place and supplies

kr. 85 pr. overnatning
  • Søndag til Fredag

A small river named Duden flows by their place and supplies

kr. 200 pr. hund
  • Medbring din hund

A small river named Duden flows by their place and supplies

kr. 2,85 pr. kilowatt
  • El forbrug

A small river named Duden flows by their place and supplies

kr. 60 pr. m³
  • Vand forbrug

A small river named Duden flows by their place and supplies

kr. 1900 / slutrengøring
  • Tilkøb en slutrengøring
att
  • Ankomst efter kl. 15.00 – Afrejse senest kl. 11.00
  • Weekendophold: Minimum 2 overnatninger
  • Lejeren har ansvaret for at lejrskolen afleveres i rengjort stand på afrejsedagen – Slutrengøring kan tilkøbes
  • Eventulle skader, der er opstår under lejemålet erstattes af lejeren

Lejebetingelser for Vadehavs-lejrskolen

– 2020 / 2021 –

1. Lejeaftalen 

Såfremt lejer flytter ind tidligere end kl. 15.00, har lejer ikke krav på godtgørelse i tilfælde
af f.eks. mangelfuld rengøring.

Husdyr må medbringes, max 2 hunde

2. Betalingsbetingelser

Lejebeløbet skal betales 4 uger før ankomst til lejrskolen.
Ved betaling af lejebeløbet er antal personer bindende som er på lejekontrakten. 
  

Der tilbagebetales ikke for Evt. afbud af tilmeldte personer efter betaling af ophold

3. Afregning af el-forbrug

El afregnes ved afrejse med 2,85 DKK pr. talt Kilowatt på el-måler
Vand afregnes med 60 kr. pr. m3 talt på vandmåler 1 og vandmåler 2
Al forbrug afregnes ved afrejse.

4. Afbestilling

A. Mere end 60 dage til lejemålets begyndelse: Betales 2000 kr.
B. Mindre slutter 40 dage til lejemålets begyndelse: Betales 2500 kr.
C. Mindre ender 30 dage til lejemålets begyndelse: Betales 100% af totallejen

5. Lejrskolen

Må kun bebos af 40 personer som angivet i beskrivelsen.
Opstilling af telte og campingvogne er ikke tilladt.

Der må ikke spilles højt musik på lejrskolens område af hensyn til andre gæster. 

Der skal være ro på lejrskolens udenoms arealer kl. 23:00

Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre og for skader forvoldt i lejeperioden.
Sådanne skader skal anmeldes / erstattes inden  afrejse.

6. Rengøring

Rengøring ved fraflytning påhviler lejer. Lejrskolen og inventar på afleveres jed samler står som ved overtagelsen.
Til sidst nødvendigt rengøring vil kunne forudsige for lejers regning.

Hund kan slutrengøring bestilles til en pris af DKK 1900.-. Hvis slutrengøring ønskes, skal du gå til meddelelser
ved booking af Lejrskolen. Slut rengøringen betales ved ankommer / afrejse til Lejrskolen

7. Sagsøger

Skader eller mangler på Lejrskolen-registrator sig til ejeren.
Del: 29 63 21 03

I tilfælde af force majeure som bl.a. krig og epidemiske sygdomme har udlejer ret til at ophæve lejeaftalen.
Når som helst tid til tilbagebetalingen af betalinger vedr. det annullerede lejemål.
Lejer har ikke krav på yderligere kompensation.

Udlejer kan ikke give garanti mod forekomsten af insekt (myrer og ørentviste ol)

Dagen forhold for trykfejl.