Priser 2020

 

Priser og lejebetingelser af Vadehavslejrskolen i 2020:
Fredag til søndag 125 kr. pr. person pr. overnatning
mandag til fredag 85 kr. pr. person pr. overnatning
Hund må gerne medbringes Pris 200 kr.

El afregnes med 2,80 kr. pr. talt kilowatt
Vand afregnes med 60 kr. pr talt m3
 
Evt. kan der tilkøbes en slutrengøring til 1900 kr.

Ankomst efter kl. 15.00 - Afrejse senest kl. 12.00

Weekendophold:
Minimum 2 overnatninger.

Lejeren har ansvaret for at lejrskolen afleveres i rengjort stand på afrejsedagen.
Slutrengøring kan tilkøbes pris 1900 kr.

Eventulle skader, der er opstår under lejemålet erstattes af lejeren.

 

Priser 2021

 

Priser og lejebetingelser af Vadehavslejrskolen i 2020:
Fredag til søndag 125 kr. pr. person pr. overnatning
mandag til fredag 85 kr. pr. person pr. overnatning
Hund må gerne medbringes Pris 200 kr.

El afregnes med 2,80 kr. pr. talt kilowatt
Vand afregnes med 60 kr. pr talt m3
 
Evt. kan der tilkøbes en slutrengøring til 1900 kr.

Ankomst efter kl. 15.00 - Afrejse senest kl. 12.00

Weekendophold:
Minimum 2 overnatninger.

Lejeren har ansvaret for at lejrskolen afleveres i rengjort stand på afrejsedagen.
Slutrengøring kan tilkøbes pris 1900 kr.

Eventulle skader, der er opstår under lejemålet erstattes af lejeren.

 

 

 

                     

                        Lejebetingelser for Vadehavs-lejrskolen 2020 og 2021

 

Lejeaftalen
1. .  
Såfremt lejer flytter ind tidligere end kl. 15.00, har lejer ikke krav på godtgørelse i tilfælde
af f.eks. mangelfuld rengøring.

  Husdyr må medbringes, max 2 hunde må med bringes

 

2. Betalingsbetingelser

 Lejebeløbet skal betales 4 uger før ankomst til lejrskolen.

 Ved betaling af lejebeløbet er antal personer bindende som er på lejekontrakten.

 Der tilbage betales ikke for evt. afbud af tilmeldte personer efter betaling af ophold

 

3. Afregning af el-forbrug gælder for 2019 og 2020


El afregnes ved afrejse med DKK 2.80 pr. talt Kilowatt på el-måler
 Vand afregnes med 60 kr. pr. m3 talt på vandmåler 1 og vandmåler 2
Al forbrug afregnes ved afrejse.

 

4. Afbestilling
A. Mere end 60 dage til lejemålets begyndelse: Der betales 2000 kr..

 B. Mindre end 40 dage til lejemålets begyndelse: Der betales 2500 kr.  

C. Mindre end 30 dage til lejemålets begyndelse: Der beregnes 100 % af totallejen

 

5. Lejrskolen
 må kun bebos af 37 personer som angivet i beskrivelsen.
Opstilling af telte og campingvogne er ikke tilladt.

 

Der må ikke spilles højt musik på lejrskolens område af hensyn til andre gæster.

 Der skal være ro på lejrskolens udenoms arealer kl. 23.30

 Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre og for skader forvoldt i lejeperioden.
Sådanne skader skal anmeldes/erstattes inden afrejse.

 

6. Rengøring
Rengøring ved fraflytning påhviler lejer. Lejrskolen og inventar skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen.
Eventuel nødvendig rengøring vil kunne foretages for lejers regning.

Dog kan slutrengøring bestilles til en pris af DKK 1500.-. Hvis slutrengøring ønskes,
skal dette meddeles ved booking af Lejrskolen.  Slut rengøringen betales ved ankomst/afrejse til Lejrskolen

 

7. Reklamation
Skader eller mangler på Lejrskolen anmeldes til ejer.
Tlf.:  29 63 21 03

 

· I tilfælde af force majeure som bl.a. krig og epidemiske sygdomme har udlejer ret til at ophæve lejeaftalen.
I så fald skal udlejer returnere modtagne betalinger vedr. det annullerede lejemål.
Lejer har ikke krav på yderligere kompensation.

 

· Udlejer kan ikke give garanti mod forekomsten af insekter (myrer og ørentviste o.l.)      

 

Der tages forbehold for trykfejl.

      

 

Velkommen til Vadehavslejrskolen

Unikke oplevelser for skoler og større grupper

Ring +45 2963 2103 eller mail epm@pc.dk og hør mere

Med venlig hilsen Ellen

 

 

                            
Leg, læring, til børnehaver og skoler
aktiviteter, oplevelser, lege og opgaver
om Vadehavets natur og kultur.
180 gratise opgaver lige til at printe
 

loader